انسان و خدا ...

یکی از فرق های انسان با خدا این است که
انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند ...

/ 2 نظر / 6 بازدید
kimiya

خیلی قشنگ بود آجی ما آدما واقعا چقد نمک نشناسیما! ی عمر خوبی کن بعد با ی بدی همه چیو نادیده میگیرن![منتظر]