انتخاب بهترین دوست ...

گفتم: خدایا سوالی دارم؛ 

گفت: بپرس

پرسیدم: چرا وقتی شادم همه با من میخندند،

 

ولی، 


وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید؟؟!

جواب داد:

شادی را برای جمع کردن دوست، آفریده ام

 

ولی.. 


غم را برای انتخاب بهترین دوست ...

 


/ 0 نظر / 8 بازدید