چقدر زود دیر میشود ... !


حرف‌های ما هنوز ناتمام ....

 
تا نگاه می‌کنی :

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!

پیش از آن‌که با خبر شوی

لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر

می‌ شود

آی .....

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان ...

چقدر زود ،

دیر می‌شود ! 

 

قیصر امین پور 

 / 1 نظر / 7 بازدید