چای خالی رو پر کن ...:

جای خالی رو پر کن : 

 

زندگی بدون .................. نمیشه .

 

  


 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
kimiya

زندگی بدون ی همدم نمیشه[ناراحت]

sara

چه ساختن هایی که مرا سوخت و چه سوختن هایی که مرا ساخت!خدای من مرا فهمی عطا کن که از مقصد سوختنم،ساختنی آباد سازم...

mahsa

بدوووووووون ی سری چیزا........