ابر باش ...

در زندگی باران نباش که فکر کنند خودت را با منت به شیشه میکوبی؛

ابر باش تا منتظرت باشند که بیایی...


/ 1 نظر / 2 بازدید
كارهايِ روزانه يِ من

مرسي گلم با افتخار لينك شدي[قلب] هر روز بياي پيشمااااااا[پلک] منتظر حضورت و نظراتت هستم[ماچ]