این روزها ...

این روزها ...

دلم اصرار دارد فریاد بزند ...

اما ...

من جلوی دهانش را میگیرم ...

وقتی میبینم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد !!!

این روزها من ...

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود ...!!!

آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدر شناسی یک نفر شدم ...

/ 1 نظر / 7 بازدید