/ 2 نظر / 5 بازدید
مسافر

و یک روز یک روز خیلی بد رفتنم را برای همیشه باور خواهی کرد ناامید خواهی شد و من برایت چیزی خواهم شد مثل یک خاطره‌ی دور تلخ و شیرین ولی دور خیلی دور ... ...... درود بر شما زیبا بود