دوستت دارم حرمت دارد ...!!!

"دوستت دارم" حرمت دارد آدمهایی هستند که شاید کم بگویند

"دوستت دارم" یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را...

بهشان خرده نگیرید! این آدمها فهمیده اند "دوستت دارم" حرمت

دارد، مسئولیت دارد... ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی،

دوست داشتن واقعی را میفهمی... میفهمی که همه کار میکند

تا تو بخندی...

تا تو شاد باشی...

آزارت نمیدهد...

دلت را نمیشکند....

به هر دری میزند که با تو باشد...

من این دوست داشتن را می ستایم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
hyun(m)

slm oniiiiiiii,man omadam inja pishet khylyyyyyy injaro dost dashtam komao[ماچ][نیشخند][دست][تایید][قلب][لبخند]